Minimal Trash Art (MTA)
c/o futur-zwei GmbH
Englische Planke 6
D – 20459 Hamburg
Telefon: +49 (0)40 2828 1528
E-Mail: info@minimaltrashart.de